Prote Üretim Otomasyonu

Üretim Verilerinizi, Bilginin Oluştuğu Yerden, Anlık, Doğru Oluşturun.

Prote Üretim Otomasyonu

Prote Üretim Otomasyonu ile sahadan veri toplama işlemi, Operatörler ürün/iş emri seçimi, duruş/hata/hurda/seri-Lot seçimi vb. girişlerini Kiosk PC üzerinden dokunmatik menüleri kullanarak kolayca yapar ve devam eden üretime ait anlık hedef, üretim adedi, açık iş emirleri vs. gereken tüm verileri Kiosk üzerinden takip edebilir. Kiosk Terminaller sensör/okuyucu/kuru kontak veri tetikleyici donanımlar ile entegre edilerek de veri toplama işlemi gerçekleştirilebilir. 

Prote Üretim Yönetim Sistemi Kiosk’lar  işletmenin mevcut network hattına bağlanır ve yerel ağ ile sunucudaki Netsis ERP veritabanı ile iletişim kurarlar. Operatör girişi dışındaki uygulamalar için üretim alanında istenilen noktalara bilgisayar konulabilir ve işletme network hattına bağlanarak uygulamanın gerekli modülerini kullanabilirler.

Üretim sahasından toplanan veriler, işletmenin görmek istediği sıklık ve detayda Netsis ERP veri tabanına kaydedilir. Nersis ERP de tanımlı standartlar ile karşılaştırılarak gerçek zamanlı verimlilik raporları alınabilir. Duruşlar ve Standart Olmayan Hammadde veya Mamül Fire/Hurda miktarsal girişleri kayıt edilerek ERP ye aktarılır. Sistem tek veritabanı olan Netsis ERP ye entegre çalışmaktadır. Üretim verileri gerçek zamanlı doğru biçimde toplandıktan sonra, analiz için girilmiş değerlerden istenilen raporlar alınarak karar ve faaliyete çevirebilirsiniz.

Prote Üretim otomasyonu,  Barkod ve Seri/Lot destekli uyarlanabildiği gibi, Üretimin türüne göre  Kantar entegrasyonu, Palet sistemi gibi fabrikanın işleyişine uygun ilave özelliklere sahip modüller ile desteklenerek, fiziksel üretim yönteminize benzer şekilde uyarlanabilmektedir.

Veri girişlerinin anlık olarak ve işletme içinde yaygınlaştırılması sonucunda, Günlük operasyonel veri giriş iş yükü kaldırılmış, yerine analiz ve kontrolleri artırılmış üretim süreçlerini yönetmeye başlayarak, zamanın verimli kullanılması ile katma değer yaratmaya başlayabilirsiniz.

Üretimden Veri Toplama Sistemi  sağlayacağı faydaları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür;

Üretim durum, miktarı ve sürelerinin gerçek zamanlı takibini yapabilirsiniz.

Üretim süreçlerinizdeki malzeme akışının anlık olarak izleyebilirsiniz.

Duruş zamanlarını, duruş tiplerini, detaylı olarak görebilirsiniz.

Üretim sürecinizde kullanılan hammadde ve ara ürünleri takip edebilirsiniz.

Personel çalışma süre ve verim takibi için raporlar oluşturabilirsiniz.

Üretim İzleme ekranları ile anlık üretim performans takibini izleyebilirsiniz.

Üretim operasyon işlemlerini detaylı olarak girebilirsiniz.

PROTE ÜRETİM OTOMASYONU​ MODÜLLERİ

  • Prote Üretim

* Üretim sahasında Doğru verilerin toplanmas amacıyla, üretim noktalarında kolay ve  anlık bilgi girilmesini sağlayarak, güncel bilgiler ile karar-destek mekanizmasının işletilmesine katkı sağlar.

-Barkod okuma ve bastırma desteği ile hızlı bilgi girebilme imkanı

-Kullanıcıya göre farklı parametrik tanımlamaların yapılması neticesinde, yetki ve bilgi giriş şeklinin özelleştirilmesinin sağlanması

-Kullanıcıya göre iş emri tanımlama veya seçmesini sağlayabilme

-İş emrine bağlı veya iş emrinden bağımsız üretim yapabilme

-Üretim, Serbest üretim Ters Üretim ve Ambar G-Ç kayıtları oluşturabilme,

-Fire / Hurda Girişleri yapabilme,

-Opsiyonel: Üretim kaydı yapıldığında Palet & Paket oluşturma,

-Opsiyonel: Kantar entegrasyonu ile kullanıcı bağımsız bilgi toplama,

-Üretilen Ürünlere Barkod etiketi oluşturma,

-Hammadde, Yarı Mamul ve Mamulde Seri/ Lot Takibi yapabilme,

-Seri/Lot ile bağlantılı Raporlar alabilme

  • Prote Üretim Akış

* Üretim sahasından, Üretim Akış Kontrol verilerinin (Operasyon duruş nedenleri ve süreleri) toplanmas amacıyla, üretim noktalarında kolay ve  anlık bilgi girilmesini sağlayarak, güncel bilgiler ile karar-destek mekanizmasının işletilmesine ve performans analizleri için gerekli olan raporlanabilir bilgilerinin oluşmasını sağlar.

* Verilen iş emirlerini, Kullanıcı  Makine, İş İstasyonu, Tezgah, Operasyon bilgi giriş ve takiplerini kiosk-pc’ler vasıtası ile Üretim akış verileri kaydedilir, 

 

-Kullanıcıya göre operasyon tanımlama veya seçmesini sağlayabilme

-Ürün reçetelerinde yapılan operasyon tanımlamalarına göre, operasyonel süreçlerin takip edilmesi

-Kullanıcıya göre Makine, İş İstasyonu, Tezgah, Operasyon tanımlama veya seçmesini sağlayabilme

-Kullanıcıya göre Aktivite (Arıza Kodları) tanımlama veya seçmesini sağlayabilme

-Kullanıcı Performans değerlerinin  takip edebilmesini sağlama.

-Opsiyonel: Üretim kaydı yapıldığında Palet & Paket oluşturma,

-Opsiyonel: Reçetede ki Son Operasyon tanımına göre üretim sonlandırma yapabilir. HM serileri fifoya göre tüketilme yöntemi uygulanmaktadır.

  • Prote Palet Desteği

* Üretim Sonucunda Ürünlere, sistem tarafından otomatik Palet Numarası verilerek, palet içeriğindeki  tüm ürünlerin  tek bir barkod oluşturularak (palet barkodu) işlem yapılabilmesini sağlar, zamandan tasarruf ve hataların oranalrının düşürülmesine katkısı vardır.

  • Prote Kantar Entegrasyon Desteği

* Kantar ile bilgisayar iletişimi RS232 ile sağlandığı sistemlerde, kantardaki ölçüm bilgisinin(miktar), kulanıcının müdahalesi olmadan sisteme alınmasını sağlamaktadır.

  • Prote Dinamik Form Modülü

* Prosedür Alt yapısı ile Ekle-Sil-Değiştir işlemlerinin hızlıca yapılabildiği alt yapı aracıdır. İhtiyaç halinde bağımsız prosedürler yazılarak system içinde kullanılabilir.

  • Prote Barkod Hazırlama Modülü

* Seri/Lot Takibi ile Üretilecek ürünün Önceden Barkod tasarımı ve Çıktısının alınabilmesi sağlanır. Bu barkodlardaki bilgiler, kontrollü olarak üretim kaydı yapılırken ilgili alanlara kaydedilerek sistem içine entegre edilmiş olunur. Daha çok Serili ürünlerin üretiminde ve montaj aşamasında, etiketin ürünün içinde saklanması gerektiği durumlarda çözüm sunmaktadır.

  • Prote Malzeme Gereksinim Planlama (MRP-1)

-Sipariş bazında asgari stok seviyesini ve stoktaki malzemeleri dikkate alarak hammaddeler için sipariş listesi, yarımamul ve mamuller için iş emri oluşturulur.

-Sipariş bazında çalıştırılan her mrp için depodaki mevcut hammadde, yarımamul ve mamul o siparişe rezerve edilerek,Yeni gelen siparişlerde dikkate alınmaz.

-Üretilen ürünler için referans iş emri numarası ile tek tek üretim sonu kaydı girmek yerine, stok kodu ile giriş yapıldığında teslim tarihine göre öncelikli olan iş emirleri ekranda belirecek gerekirse ayrı ayrı çek atılarak onay işlemi tek bir tuşla gerçekleştirilir.

-Hammadde ihtiyaçları fireli miktarları hesaplanarak çıkartılır.

-MRP sonucu ortaya çıkan ihtiyaç listesi, toplu olarak aynı hm kodlarının tek kalem toplam biçiminde görülebileceği bir şekilde satıcı siparişi oluşturulur.

-Siparişi silindiğinde depoda rezerve edilmiş hammadde ve yarımamul stokların tekrar serbest hale getirilir.

  • Prote Üretim İzleme
  • Prote Üretim + Üretim Akış

* Aynı işletme içinde, bazı ürünlerde sadece üretim sonu kaydı yapılması istenirken, bazı ürünlerde de Üretim Akış kaydı ile birlikte üretimin sonlandırılması gerekmektedir. Bu gibi işletmeler için  farklı bilgi giriş ekranları sunarak, daha kolay ve karmaşık üretim kaydı giriş yönetmlerine uygum sağlar.

 

-Barkod okuma ve bastırma desteği ile hızlı bilgi girebilme imkanı

-Kullanıcıya göre farklı parametrik tanımlamaların yapılması neticesinde, yetki ve bilgi giriş şeklinin özelleştirilmesinin sağlanması

-Kullanıcıya göre iş emri tanımlama veya seçmesini sağlayabilme

-İş emrine bağlı veya iş emrinden bağımsız üretim yapabilme

-Üretim, Serbest üretim Ters Üretim ve Ambar G-Ç kayıtları oluşturabilme,

-Fire / Hurda Girişleri yapabilme,

-Opsiyonel: Üretim kaydı yapıldığında Palet & Paket oluşturma,

-Opsiyonel: Kantar entegrasyonu ile kullanıcı bağımsız bilgi toplama,

-Üretilen Ürünlere Barkod etiketi oluşturma,

-Hammadde, Yarı Mamul ve Mamulde Seri/ Lot Takibi yapabilme,

-Seri/Lot ile bağlantılı Raporlar alabilme

-Kullanıcıya göre operasyon tanımlama veya seçmesini sağlayabilme

-Ürün reçetelerinde yapılan operasyon tanımlamalarına göre, operasyonel süreçlerin takip edilmesi

-Kullanıcıya göre Makine, İş İstasyonu, Tezgah, Operasyon tanımlama veya seçmesini sağlayabilme

-Kullanıcıya göre Aktivite (Arıza Kodları) tanımlama veya seçmesini sağlayabilme

-Kullanıcı Performans değerlerinin  takip edebilmesini sağlama.

  • Prote İş Emri Verme / Bağlı Reçete Oluşturma-Değiştirme

*Tepe İş Emri Desteği, Barkodlu İş Emri Basımı, Mevcut Reçetelerden yeni Reçete Oluşturma ve Saklama, Excelde hazırlanmış Reçeteleri alma ve düzenleme

Bazı Referanslarımız

.

Multimedya

.

Diğer Ürünlerimiz

.